Geloven

Wat is dat nou eigenlijk geloven? Geloven is een vast vertrouwen en een zeker weten!
Geloven 
en liefhebben doe je met je hart, je hoofd en je handen. Geloven is een liefdesrelatie hebben met God.
Net als in een relatie is er bij geloven een 
geestelijke kant en een praktische kant. Als je  je vertrouwen op God te stelt zal Hij zich laten kennen en je zult weten dat je voor de volle honderd procent van Hem op aan kunt, de liefhebbende levende God.

De Bijbel is het woord van God aan de mensen, geschreven door mensen, maar geïnspireerd door Gods Heilige Geest. De bijbel is verdeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testament met boeken, hoofdstukken en verzen.

In de Bijbel staat geschreven wat God’s plan is met deze wereld. Vanaf het begin laat God in de Bijbel weten van al zijn kinderen te houden en voor hen te willen zorgen. Vele gebeurtenissen worden beschreven die dat illustreren. De grote liefde van God komt uit in het hoogtepunt van de Bijbel: het kruis waar Jezus Christus, Gods eigen Zoon, aan hing om voor mensen zoals u en ik te sterven, om na drie dagen weer op te staan. Die kruisdood is heel belangrijk voor ons allemaal. De bijbel vertelt dat wie in Jezus Christus gelooft en wie Hem aanneemt als verlosser, een kind van God mag zijn en mee mag delen in een grote toekomst.

Kent u de Bijbel nog niet en wilt u er uit lezen? Kijk bijvoorbeeld op www.biblija.net of neem contact met ons op (contact link naar contactformulier)