Doop en avondmaal

Doop

De pasgeboren kinderen van onze gemeenteleden worden gedoopt. Dat gebeurt tijdens een kerkdienst vóór in de kerk bij het doopvont. Het kind wordt gedoopt door het hoofdje te besprenkelen met water. Dit betekent dat het kind schoongewassen wordt van alle verkeerde dingen en dat dit kind, hoe klein het nog is, bij God mag horen. Tijdens de doop leggen de ouders een belofte af om hun kind christelijk op te voeden.

Avondmaal

Zes keer in het jaar vieren wij Heilig Avondmaal. We vieren dan dat Gods Zoon Jezus Christus op aarde kwam om voor onze zonden te sterven. Hierdoor mogen wij weten dat al onze zonden in de naam van Jezus Christus vergeven zijn. De belijdende leden van de gemeente vieren dit door gezamenlijk brood te eten en wijn te drinken.