Koffie na de kerkdienst

De eerste en de derde zondag in de maand drinken we na de ochtendkerkdienst een kopje koffie of thee. In de voorzaal van de kerk wordt deze geschonken en voor de kinderen is er limonade. Tijd voor ontmoeting en een gesprekje, bijvoorbeeld over de kerkdienst of wat je zo al bezighoudt door de week. Het is een ongedwongen samenzijn met en voor iedereen, je bent van harte welkom!