Op Zondag

Welkom

Wij heten u van harte welkom in onze kerkdienst. Iedere zondag komen wij samen om God en elkaar te ontmoeten.
Start ochtenddienst 9.30u en middagdienst 16.30u

Wij gaan naar de kerk om onze dankbaarheid te tonen, samen liederen te zingen tot Gods eer, een preek te horen om zo zelf steeds meer te groeien in ons geloof, om te bidden en God te danken. Tijdens de dienst worden de te zingen liederen en de Bijbelteksten door een beamer geprojecteerd.

Als de kerkdienst begint komt de kerkenraad de kerkzaal binnenlopen. Een ouderling doet vooraf een aantal mededelingen. De gemeente zingt het zogenaamde votum uit: hiermee geeft de gemeente te kennen dat wij in ons leven afhankelijk zijn van onze God. Hierop volgt de zegen van de Here, de groet van genade en vrede van God. Deze zegen wordt uitgesproken door de voorganger. De gemeente beantwoordt deze zegen met: AMEN.

Tijdens het votum en de zegen staat de gemeente uit eerbied voor de HERE. Na het ontvangen van de zegen zingt de gemeente een loflied.

Hierna gaat de dienst verder met een aantal elementen die iedere zondag in afwisselende vorm gebruikt worden, deze zijn onderdeel van de liturgie:

 

Liturgie:

Het votum en de zegengroet

Het antwoordlied

De lezing van de wet, de tien geboden die God aan het volk Israël gegeven heeft en die ook nu nog een richtlijn is voor ons dagelijks leven. Deze geboden zijn in de bijbel na te lezen. De gemeente antwoord op de wet door een lied te zingen.

Een gebed, waarin wij schuldbelijdenis afleggen en God bidden om vergeving.

Lezing uit de bijbel.

Een preek over dit bijbelgedeelte. De voorganger spreekt namens de Here Zijn gemeente toe. De preek staat centraal in de kerkdienst. In de preek horen we Gods blijde boodschap voor ons: Hij belooft ons vergeving van onze zonden en een nieuw leven door het werk van Jezus Christus!

Een lied als Amen op de preek.

Dankgebed en voorbede voor gemeenteleden, voor de wereld en voor actuele gebeurtenissen, waarbij we God bidden om nabijheid.

De collecte. Alles wat we bezitten, hebben we gekregen van God. Tijdens de collecte mogen we hier iets van terug geven uit dankbaarheid.

Een slotlied gevolgd door de zegen. De voorganger spreekt de zegen uit en de gemeente beantwoordt deze met een gezongen amen: Amen Amen Amen! (Amen betekent ‘het is waar en zeker’)